"BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH FINANS-BUK" Sp. z o.o.

Naszymi klientami są:

 • osoby prawne,
 • osoby fizyczne,
 • szkoły,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, wysiłki nasze koncentrujemy na dokładnym zapoznaniu się z działalnością Spółki.

Umożliwia nam to:

 • ustalenie prawidłowego ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań sprawozdań finansowych spółek oraz zwiększenie wysiłku przy badaniu obszarów, w których ryzyko to będzie największe,
 • eliminację nieprzewidzianych sytuacji, dzięki gruntownemu planowaniu oraz stałemu kontaktowi z kierownictwem,
 • koncentracja na kwestiach niepokojących kierownictwo firmy.

Naszym obowiązkiem, jako rewidentów, będzie przeprowadzenie niezależnego, zgodnego z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, badania sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości, są to:

 • ustawa o rachunkowości Dz.U Nr 121,poz 591,
 • ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Dz.U. Nr 121 poz.592,
 • norm zawodowych określonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • oraz zachowaniem należytej staranności i dokładności.

Naszą ambicją jest pozyskanie zaufania naszych klientów i stworzenie bezpiecznych warunków do prowadzenia działalności.