"BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH FINANS-BUK" Sp. z o.o.

Oferujemy usługi w zakresie:

Badanie sprawozdań finansowych - audyt

Przeprowadzanie niezależnych, zgodnych z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

 • badanie rocznych, śródrocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przegląd dokumentacji organizacyjno-prawnej firmy,
 • udział w inwentaryzacji zapasów / udziałów, itp.
 • weryfikacja dokumentacji źródłowej,
 • analiza i ocena sytuacji finansowej firmy,
 • sprawdzenie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej,
 • sprawdzenie prawidłowości wyceny poszczególnych pozycji aktywów, pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Doradztwo biznesowe i podatkowe

Usługi doradztwa finansowego i podatkowego świadczymy na zasadzie stałej współpracy lub doraźnego zlecenia, a w ramach tych usług oferujemy:

 • przeprowadzanie przeglądów finansowych i podatkowych,
 • określenia najbardziej korzystnej struktury finansowania,
 • wyboru najbardziej korzystnej formy finansowania,
 • analiza zdolności kredytowej,
 • analiza struktury kapitałowej i przygotowanie programu jej poprawy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadząc księgi rachunkowe podmiotów gospodarczych wykorzystujemy tylko sprawdzone programy komputerowe. Świadczone usługi obejmują również sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości wynikającej z ksiąg. Zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Inne usługi

Oferujemy również inne usługi pozostające w zakresie naszej działalności, w tym:

 • opracowywanie analiz ekonomicznych, raportów oraz biznesplanów,
 • przekształcenia, łączenia, sprzedaż i przejęcia firm,
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych.