"BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH FINANS-BUK" Sp. z o.o.

"BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH FINANS-BUK" Sp. z o.o.
ul. 12 Marca 165
84-200 Wejherowo

tel. kom. 601-66-55-43

tel./fax (058) 672-63-43

finansbuk@poczta.onet.pl

NIP: 588-16-06-885
REGON: 191309947
KRS: 0000184077
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50 000 zł

map