"BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH FINANS-BUK" Sp. z o.o.

"BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH FINANS-BUK" Sp. z o.o. działa na rynku firm doradczych i księgowych od 05.03.1997 r.

W dniu 22 lutego 2000 roku Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych po nr. 2225 a tym samym działalność Firmy została rozszerzona o usługi audytorskie.

Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta a znajomość specyfiki różnych branż oraz rozległa wiedza w zakresie polskich przepisów prawnych i uwarunkowań rynkowych, obejmująca zasady sprawozdawczości, stanowią podstawę do świadczenia odpowiednich usług, dostosowanych do potrzeb Państwa firmy.

Nasze usługi dopasowujemy indywidualnie do każdego podmiotu uwzględniając Jego potrzeby, zakres i charakter aktywności oraz związane z tym ryzyko.

Chętnie pomagamy w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów rachunkowo-podatkowych.

Zdobyte doświadczenia i zasoby wiedzy wykorzystujemy w badaniu przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego i cywilnego w zakresie przemysłu, budownictwa, handlu, ubezpieczeń społecznych i majątkowych, banków i jednostek budżetowych.

Zapraszamy wszystkich do naszego biura. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.